GDPR - PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen “Prohlášení”) se vztahuje na zpracování veškerých osobních údajů spotřebitelů, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů (dále jen „Obchodní partneři“) Baru Nota s provozovnou na adrese Štěpánská 9, 120 00, Praha 2 (dále jen “Provozovna”), zastoupeném provozovatelem Danielem Hanfe IČO: 05792274, se sídlem: Dačického 1207/4, 140 00, Praha 4 (dále označována jako „Provozovatel“). Toto Prohlášení se nevztahuje na údaje související s obchodní činností, ani na údaje o společnostech. Provozovatel je správcem osobních údajů. V tomto Prohlášení je uvedeno, kdo jsme a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje a jiné informace o Vás. V případě, že budete mít dotazy, můžete využít kontaktů na konci tohoto Prohlášení. Toto Prohlášení je zpracováno v rozsahu požadovaném právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), které je účinné od 25.5. 2018. Toto Prohlášení se může průběžně měnit v čase a jeho aktuální verze je vždy zveřejněna na našich webových stránkách www.barnota.cz.

 

PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Provozovatel bude zpracovávat Vaše osobní údaje při provádění obchodních transakcí mezi Vámi a Provozovatelem, navštívíte-li naší provozovnu (na adrese Štěpánská 9, 120 00, Praha 2), jednu z námi pořádaných akcí, naše webové stránky nebo v rámci jiného kontaktu s Provozovatelem. 

 

 1. Odpovědi na Vaše dotazy. Budete-li nás kontaktovat, budeme Vaše osobní údaje používat za účelem reakce a odpovědi na Vaše dotazy. Za tímto účelem – zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, pokud nám Vaše osobní údaje poskytnete, – zpracováváme Vaše jméno, kontaktní údaje, Vaši korespondenci s námi, Vaše dotazy, a veškeré ostatní osobní údaje, které jsou nezbytné pro zodpovězení Vašich dotazů. 

 2. Rozvoj a zlepšování produktů anebo služeb. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyhodnocení, analýzy a zlepšování našich produktů a (zákaznických) služeb. Používáme Vaše osobní údaje pro analýzu chování zákazníků a provádění odpovídajících úprav našich produktů a služeb. Když používáte naše webové stránky či zadáváte nebo hledáte údaje prostřednictvím těchto webových stránek, zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem sestavování analytických zpráv. Vaše osobní údaje používáme pro analýzu chování zákazníků, provádění odpovídajících úprav našich produktů a služeb za účelem jejich zlepšování. To znamená, že analyzujeme, jak často navštěvujete naše webové stránky a na která tlačítka klikáte. Za účelem doplnění naší databáze užívané pro výše uvedené účely můžeme obstarávat doplňující údaje z veřejných zdrojů. Za tímto účelem zpracováváme Vaše údaje na základě našeho legitimního zájmu, abychom mohli zlepšovat naše produkty a služby, zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako Vaše jméno a datum narození, informace o platbách a kredibilitě a korespondence s Provozovatelem. Navíc zpracováváme osobní údaje, které jste zadali přes naše webové stránky nebo které byly generovány při použití našich webových stránek a technické údaje z Vašeho přístroje, jako je jeho IP adresa, stránky, které jste navštívili na našem webu, informace o tom, na které stránky klikáte a které procházíte, a délku Vaší návštěvy našich webových stránek. Pokud se rozhodnete zúčastnit našich průzkumů, můžeme Vás požádat, abyste nám poskytli Vaše osobní údaje, jako je Vaše adresa, e-mailová adresa, Vaše jméno a datum narození. Pro tyto účely můžeme také použít osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci některého průzkumu. 

 3. Vyhodnocení a přijetí zákazníka, dodavatele nebo obchodního partnera. Budete-li nás kontaktovat, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely potvrzení a ověření Vaší identity a dále pro účely vyhodnocení a ověření možnosti další spolupráce. Provozovatel bude dále zpracovávat Vaše osobní údaje pro administrativní účely, jako je kontrola a porovnání se záznamy dostupnými ve veřejných registrech státních a dozorových orgánů. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje, protože je to nezbytné pro uzavření smlouvy mezi Vámi a Provozovatelem. Provozovatel nemůže uzavírat smlouvy, aniž by získala požadované informace, zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, informace o platbách a kredibilitě a podrobnosti o Vaší korespondenci s Provozovatelem. 

 4. Uzavření a plnění smlouvy. Jestliže jste si od nás koupili produkt nebo službu jako zákazníci nebo spolupracujete-li s námi jako dodavatelé nebo obchodní partneři, zpracováváme Vaše osobní údaje pro administrativní účely, jako je odesílání faktur a provádění plateb. Vaše osobní údaje používáme také za účelem dodávání, přijímání a správy našich nebo Vašich produktů a služeb. Provozovatel bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem dalšího plnění naší smlouvy, včetně dodávky zákaznických služeb. Požadujete-li přístup do prostor Provozovny, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely kontroly. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje, protože je to nezbytné pro uzavření smlouvy mezi Vámi a Provozovatelem. Provozovatel nemůže uzavírat smlouvy, aniž by získala požadované informace, zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, platební informace a podrobnosti o Vaší korespondenci s Provozovatelem. 

 5. Řízení vztahů a marketing. Používáme informace uložené v databázi našich zákazníků, abychom Vám mohli poskytovat kvalitní zákaznické službyt. Vaše osobní údaje také používáme za účelem vývoje, provádění a analýzy marketingových průzkumů a marketingových strategií. Za tímto účelem při zasílání newsletterů a/nebo marketingové a jiné vzájemné komunikaci zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Vstupem do naší provozovny nebo účastní na jedné z námi pořádaných akcí udělujete Provozovateli souhlas s pořizování marketingových a propagačních materiálů, jako jsou fotky, videa a další podobné záznamy a souhlasíte s jejich následným šířením a publikací na veřejné kanály. Navíc zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu za účelem zlepšení naší marketingové strategie, zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno, kontaktní preference, platební informace, historie objednávek a korespondence s Provozovatelem. 

 6. Obchodní aktivity a interní řízení. Vaše osobní údaje zpracováváme při provádění a organizaci naší podnikatelské činnosti. To zahrnuje obecné řízení, správu objednávek a správu našeho majetku. Provozovatel také zpracovává Vaše osobní údaje za účelem interního řízení. Provádíme audity, šetření, obchodní kontroly a spravujeme a používáme adresáře zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely finanční správy a účetnictví, archivace a pojištění, právní a obchodní konzultace a pro řešení sporů. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu, abychom mohli zachovávat a rozvíjet obchodní aktivity, zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno, platební informace, historie objednávek a plateb, korespondence s Provozovatelem a údaje generované v průběhu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Provozovatelem. 

 7. Organizační analýzy a rozvoj. Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje, abych byl schopen připravovat a předkládat zprávy a analýzy. Používá agregované/anonymizované osobní údaje pro vypracování zpráv pro vedení Provozovatele a pro analýzu naší obchodní činnosti. Provádí průzkumy mezi zákazníky, dodavateli a obchodními partnery, aby se dozvěděl více informací o Vašich názorech v rámci přípravy zpráv pro vedení Provozovatele. Za tímto účelem zpracovává osobní údaje na základě legitimního zájmu, aby mohl zachovávat a rozvíjet obchodní aktivity, zpracovává Vaše kontaktní údaje, jako je adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, historie objednávek a plateb, korespondence s Provozovatelem a informace, které jste nám poskytli v rámci našich průzkumů. 

 8. Používání našich webových stránek. Používáte-li naše webové stránky, zpracováváme technické údaje, abyste mohli využívat funkce našich webových stránek a abychom umožnili našim správcům webové stránky řídit a zlepšovat jejich fungování. Zadáte-li na naše webové stránky údaje, jako jsou například produktové preference nebo Vaše umístění pro přijímání informací nebo funkcí, Provozovatel tyto údaje bude zpracovávat za účelem poskytování požadovaných informací nebo funkcí. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám umožnili ukládat Vaše údaje (jako jsou preference a produkty) do Vašich uložených položek a umožnili Vám sdílet je s ostatními v rozsahu možností sdílení, jež jste si nastavili na Vašem přístroji. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu vytvořit a zpřístupnit technicky vhodně fungující webové stránky, a zlepšování funkce našich webových stránek, zpracováváme osobní údaje, které jste zadali přes webovou stránku nebo které byly generovány při použití webové stránky Provozovatele, a technické údaje z Vašeho přístroje, jako je jeho IP adresa, internetový vyhledávač, který používáte, stránky, které jste navštívili na našem webu, informace o tom, na které stránky klikáte a které procházíte, a délku Vaší návštěvy našich webových stránek. 

 9. Umožnění Vašeho kontaktu s námi. Provozovna je aktivní na platformách sociálních médií (Facebook, Instagram a TikTok). Kontaktujete-li Provozovnu prostřednictvím sociálních médií, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem odpovědí na Vaše dotazy a reakcí na Vaše vzkazy. Navíc, když použijete záložku „Kontakt“ na našich webových stránkách, můžete nás kontaktovat prostřednictvím různých komunikačních kanálů, například prostřednictvím e-mailové adresy, abyste nám mohli zaslat svoji zpětnou vazbu a nabízená zlepšení, jakož i odkazy na naše webové stránky a údaje o síti Facebook. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu, abychom odpovídajícím způsobem reagovali na Vaše dotazy a odkázali Vás na stránky našich sociálních médií, zpracováváme komunikační kanály, které jste si vybrali k používání při komunikaci s námi, a osobní údaje, jež jste poskytli Provozovateli. To zahrnuje Vaše (uživatelské) jméno, adresu, e-mailovou adresu a osobní údaje, které jste uvedli ve své zprávě. Navíc, když využijete odkazy na webové stránky nebo aplikace třetích stran, může do Vašeho zařízení uložit soubory cookie i příslušná třetí strana. 

 10. Monitorování a kontrola. Monitorujeme naše procesy, abychom ověřovali dodržování našich směrnic a předpisů. V průběhu monitorovací činnosti můžeme získat přístup k Vašim osobním údajům a seznamovat se s nimi. Za tímto účelem můžeme Vaše osobní informace zpracovávat na základě našeho legitimního zájmu na monitorování našich interních procesů a dodržování zákonů, můžeme získat přístup k osobním údajům, které jsou uloženy v našich systémech a mohou být přezkoumány z důvodu kontroly dodržování předpisů. Osobní údaje, k nimž budeme mít přístup a které budou kontrolovány, nebudou z důvodu kontroly dodržování předpisů uchovávány, s výjimkou případů, kdy je budeme potřebovat pro další šetření možného nedodržení předpisů, Vaše osobní údaje pro tento účel neuchováváme, nesouvisí-li s možným porušením. V takovém případě Vaše příslušné osobní údaje budeme uchovávat, dokud nebude dokončeno příslušné šetření nebo řízení. 

 11. Ochrana zdraví, bezpečnost a zajištění integrity. Provozovatel si vysoce cení Vašeho zdraví, ochrany, bezpečnosti a integrity. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zabezpečení ochrany našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Z toho důvodu ověřujeme Vaše oprávnění k přístupu do našich prostor a můžeme provádět ověření Vašich osobních údajů, se záznamy dostupnými ve veřejných registrech státních a dozorových orgánů. Vaše osobní údaje zpracováváme také pro zajištění ochrany majetku Provozovatele a našich zaměstnanců a zákazníků. Za tímto účelem můžeme Vaše osobní informace zpracovávat na základě našeho legitimního zájmu na monitorování našich interních procesů a dodržování zákonů, zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, historie objednávek a plateb a historie Vašich návštěv našich prostor. 

 12. Dodržování předpisů. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem dodržování zákonů a dalších právních předpisů, např. za účelem plnění daňových povinností a zákonných povinností souvisejících s obchodní činností. V případech stanovených platnými zákony a jinými předpisy můžeme být povinni zpřístupnit Vaše osobní údaje správním nebo dozorovým orgánům. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje k zajištění dodržování platných právních předpisů, zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, historie objednávek a plateb, podrobnosti o DPH a jiných daních.

 13. Účast na propagačních a jiných akcích. Posíláme Vám informace o propagačních akcích a pozvánky k účasti na různých aktivitách. Jestliže se rozhodnete pro účast na některé z těchto aktivit, potřebujeme Vaše osobní údaje, abychom byli schopni tyto aktivity organizovat. Navíc, pokud se některé z těchto aktivit zúčastníte, potřebujeme Vaše osobní údaje pro vyhodnocení předmětné propagační nebo jiné akce. Za tímto účelem Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním, zpracováváme Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a záznamy o příslušné akci.

 

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Provozovatel bude obecně uchovávat údaje obchodního partnera pouze po dobu požadovanou pro příslušný obchodní účel, v rozsahu přiměřeně nezbytném pro splnění požadavků platných právních předpisů. Neprodleně po uplynutí příslušné lhůty pro uchovávání údajů, budou údaje: 

 • bezpečně vymazány nebo zničeny,

 • anonymizovány,

 • předány do archivu (nebude-li to zakazovat zákon nebo platný plán skartace).

 

KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

 

Přístup k Vašim osobním údajům v rámci Provozovatele.

Vaše údaje můžeme předávat s cílem nabídnout Vám kompletní balíček služeb a produktů. Zaměstnanci Provozovatele jsou oprávněni přistupovat k osobním údajům výhradně v rozsahu nezbytném pro stanovené účely a pro plnění jejich pracovních povinností.

Přístup třetích stran k Vašim osobním údajům.

Pokud je to potřebné pro poskytování produktů a služeb Provozovatele, mohou mít k Vašim osobním údajům přístup také následující třetí strany: banky, pojišťovny, IT dodavatelé, účetní, konzultanti a další subjekty, které mohou zpracovávat Vaše údaje v nezbytném rozsahu pro potřeby zajištění činnosti Provozovatele. Získá-li třetí strana přístup k Vašim osobním údajům, Provozovatel přijme smluvní, technická a organizační opatření, aby zajistila, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu, v němž bude toto zpracování nezbytné. Třetí strany budou Vaše osobní údaje zpracovávat výhradně v souladu s platnou právní úpravou. Jsou-li osobní údaje předávány třetí straně v zemi, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, přijmeme opatření pro zajištění odpovídající ochrany Vašich osobních údajů, např. sjednáním standardních smluvních podmínek EU s těmito třetími stranami. V jiných případech budou Vaše osobní údaje předávány třetím stranám pouze, pokud to bude vyžadovat platný právní předpis. 

 

JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

 

Zavedli jsme odpovídající bezpečnostní opatření k zajištění zachování důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů. Zavedli jsme odpovídající technická, fyzická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před náhodným a protiprávním zničením nebo náhodnou ztrátou, škodou, úpravou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, jakož i před všemi ostatními formami protiprávního zpracování (včetně nadbytečného shromažďování). 

 

JAK MŮŽETE UPLATNIT SVOJE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

 

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům nebo přehled o nich a za určitých podmínek také právo na opravu anebo vymazání osobních údajů. Navíc máte právo požadovat omezení zpracování týkající se Vašich osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo k přenositelnosti údajů. Pro uplatnění svých práv na ochranu soukromí nás prosím kontaktujte s použitím kontaktních údajů uvedených v závěrečné části tohoto prohlášení o ochraně údajů. Prosím vezměte na vědomí, že pro účely další komunikace Vás můžeme požádat o doplňující informace za účelem ověření Vaší identity. 

 

MŮŽETE ODVOLAT SVŮJ SOUHLAS?

 

Udělený souhlas můžete vždy odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že toto odvolání nebude mít retrospektivní dopad. Pro odvolání Vašeho souhlasu nás prosím kontaktujte s použitím kontaktních údajů uvedených v závěrečné části tohoto prohlášení o ochraně údajů. 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

E-mail: barnota@barnota.cz

Telefon: +420 775 396 456

 

Datum poslední aktualizace: 8.10.2023

 

Daniel Hanf

Bar Nota